”Japansernas Teceremoni” av Ida Trotzig – en detaljerad studie av teceremonin

Två personer går in i ett japanskt tehus
”Huru sandalerna placeras, sedan gästen inträdt i ceremonirummet.” Fotografi från boken.

Ida Trotzigs bok Cha-no-yu – Japansernas Teceremoni publicerades redan 1911 medan författaren ännu var bosatt i Japan, men har behållit sin ställning som en av de mest inflytelserika skrifterna om japansk teceremoni och därigenom japansk kulturtradition på svenska. Fortsätt läsa ””Japansernas Teceremoni” av Ida Trotzig – en detaljerad studie av teceremonin”